Sunday, February 5, 2012

ತೇಂಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಾದ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡಿಗ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೇಂಕೊಳಲಿನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ — Non-resident Indian (NRI) — ಅದರ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸ್ವಾದ ಯಾರಿಗೆ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಹೋದ ತಿಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು1 ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು.